Dansk  Webmaster  Search   
 
 

AS, Generelt
AS, Sacroiliit ved rtg.
AS, Sacroiliit ved MR
AS, Rygforandringer ved rtg.
AS, Rygforandringer ved MR
AS, Rygfrakturer
AS, Øvrige led
Andre spondyloartrit former
Psoriasis artrit
Reaktiv artrit
Enteropatisk artrit
Udifferentieret spondyloartrit
PAO / SAPHO / CNO
Juvenil spondyloartrit
Generelle aspekter

Der er mindre hyppige atypisk spondyloartrit former, som generelt er karakteriseret ved overvejende ossøs inflammation og ofte forbundet med hudsygdomme, hyppigste pustulosis palmoplantaris på håndflader og fodsåler. Sådanne forandringer er ofte blevet betegnet pustulotic arthro-osteitis (PAO) eller SAPHO (Synovitis, Acne, Pustulosis, Hyperostosis) og hos børn CRMO (kronisk recidiverende multifokal osteomyelitis). For nylig er betegnelsen CNO (chronic non-bacterial osteitis) blevet introduceret for at dække dette spektrum af relativt sjældne autoinflammatoriske tilstande, der ofte har såvel muskuloskeletale som hudmanifestationer. Lidelserne er karakteriseret ved ikke-infektiøs kronisk osteit, der involverer både det kortikale knogleområder og knoglemarven med karakteristisk knoglenydannelse såvel indeni som udenpå knoglerne, hvilket resulterer i en tæt og forstørret knogle (sklerose og hyperostose). Involvering af flere knogler samtidigt ses hyppigt, især hos børn/unge, doi:10.1055/s-0038-1639469.

 
Diagnostik af CNO

Lokalisationen af sygdomsforandringer er aldersrelateret. Hos voksne er sterno-kosto-klavikulær regionen den hyppigste lokalisation fulgt af ryggen og sacroiliacaleddene medens vækstzonerne i lange rørknogler, ryggen og kravebenene er de hyppigst involveret områder ved børn / unge, doi:10.3899/jrheum.181254; doi:10.1016/J.SEMARTHRIT.2018.09.004.

 
Sacroiliacaleds-forandringer hos voksne

CNO-forandringer ved sacroilacaleddene ses hyppigt hos voksne, oftest ensidigt og begrænset til en af knoglerne, hyppigst ileum, doi:10.1016/J.CRAD.2011.08.014

MR-forandringerne afhænger af sygdomsstadiet. I aktive stadier er der knoglemarvsødem og opladning, mens kroniske forandringer overvejende er karakteriseret ved sklerose og hyperostose med samtidig fedtimbibering i knoglemarven svarende til tidligere ødemområder. Diagnosen er ofte baseret på en kombination af kliniske og radiologiske fund, men supplerende biopsi kan være nødvendig i tilfælde af forandringer, der simulerer tumor.

Semi-koronalt CT-snit viser øget knogletæthed svarende til venstre ileum op mod sacroiliacaleddet (pil).

Semi-koronalt postkontrast T1FS billede viser udtalt opladning i området (pil), som udtryk for aktivitet. Desuden opladning opadtil i sacrum under dækpladen ved diskus L5/S1 uden forandringer svarende til 5. lumbale hvirvel eller diskus (pil).

 
Rygforandringer hos voksne

Forandringerne involverer ofte flere hvirvler, der i aktiv fase er præget at ødem ved MR-skanning. Der udvikles typisk gradvist øget knogletæthed og der kan være erosion af tilgrænsende dækplader, ofte uden ledsagende diskusinvolvering.

Sagittalt T1 og STIR billede viser ødemforandringer i flere hvirvler (pile) og der er lille erosion i nedre dækplade af 1. lændehvirvel.

Samtidig røntgenundersøgelse viser kun forandringer nedadtil i 1. lændehvirvel, hvor der er øget knogletæthed og desuden en erosion, som også er synlig ved MR-skanningen.

 
Ledsagende involvering af forreste brystvæg hos voksne

Involvering af knogler i forreste brystvæg er et hyppigt fund hos voksne med CNO. Forandringerne er til at begynde med normalt begrænset til knogler, som viser tegn på aktivitet, der i løbet af sygdomsforløbet udløser dannelsen af ossøs sklerose og hyperostose. De tilstødende ledflader kan være uregelmæssige til at begynde med og senere kan de inflammatoriske ændringer gå over leddene, så der er involvering af knogler på begge sider af leddene.

CT af forreste brystvæg hos en patient med pustulosis palmoplantaris og tilbagevendende smerter i forreste brystvæg. Der er karakteristisk ossøs sklerose og hyperostose svarende til manubrium sterni, der strækker sig ud over de første sternokostalled til ribbensbrusken på begge sider.

 
CNO forandringer hos børn

Hos børn ses CNO-forandringer ved sacroiliacaleddene ofte sammen med andre knogleforandringer (multifokal sygdom) såsom ledsagende læsioner i andre bækkenknogler eller i andre skeletområder. MR-skanning af hele kroppen bruges derfor ofte hos børn/unge til påvisning af symptomatiske såvel som læsioner uden ledsagende symptomer, doi:10.1186/s12969-022-00746-y.

CNO-forandringer i rygsøjlen viser sig oftest som knoglemarvsødem i hvirvelcorpora, som kan være skrøbelige, hvilket indebærer en risiko for sammenfald, som vist nedenfor.

Helkrops MR-skanning, STIR billeder med forstørrelse af bækkenområdet til højre, af en 10-årig dreng med CNO, der involverer venstre ilium med samtidige forandringer ved begge knæregioner og lårbensknoglerne opadtil (pile).

Rygforandringer, 12-årig pige med CNO, sagittale STIR billeder, til venstre første undersøgelser og til højre et år senere i en rolig periode. Der er ved første undersøgelse ødem i anden lændehvirvel og i anden og tredje brysthvirvel (pile). Et år senere er tegnene på aktivitet (ødemet) forsvundet, men den tredje brysthvirvel er faldet sammen fortil (åben pil).

 
Ledsagende involvering af forreste brystvæg hos børn

Der kan også være forandringer i forreste brystvæg hos børn, normalt begrænset til kravebenet (klaviklen) i form af ossøs inflammation med periosteal knoglenydannelse, som kan være udtalt, således at forandringerne kan simulerende tumor. Ved MR-skanning er der imidlertid ofte et karakteristisk udseende i form af ”knogle i knogle” udseende på grund af den udtalte periosteale knoglenydannelse. I sygdomsforløbet vil den periosteale knoglenydannelse forkalke og inkorporeres i den klavikulære knogle, som vil blive sklerotisk og forstørret. Under det normalt svingende forløb kan der dog være tegn på aktivitet med dannelsen af ny periostal knogle på den hyperostotiske og sklerotiske knogle, som illustreret nedenfor.

Røntgenbilleder af et 8-årigt barn med smerter og hævelse ved højre kraveben. Øvre billede viser den indledende undersøgelse med aktiv periostal knoglenydannelse (sorte pile) og det nederste billede et år senere, hvor kravebenet er hyperostotisk og skleroseret, men med en slank periostal knoglenydannelse opadtil (hvid pil), som tegn på aktivitet.

MR-skanning i forbindelse med den indledende undersøgelse, koronal STIR og aksial postkontrast T1FS, som viser en typisk ”knogle i knogle” udseende på grund af den udtalte periostale knoglenydannelse (pile) med ledsagende udtalt ødem og opladning i det omliggende bløddele.

 
Visitors since May 1st., 2008:  1775442