English  Webmaster  Søg   
 
 

Velkommen til spa-imaging.org

En hjemmeside hvis formål er at bidrage til at fremme diagnostisk og behandling af rygsøjlegigt i Danmark.

 

Baggrund

MR-skanning anvendes i stigende grad til at bekræfte diagnosen Morbus (Mb.) Bechterew og andre former for rygsøjlegigt, samlet kaldet spondylartropatier (SpA). MR-skanning er også velegnet til at følge udviklingen af disse gigtsygdomme.

Forudsætningen for at anvende MR-skanning til at påvise og følge MB. Bechterew forandringer er at billedtolkningen er sikker og ensartet mellem de afdelinger, der udfører MR-skanninger. For at sikre dette er der behov for et let tilgængeligt billedmateriale som viser typiske sygdomsforandringer og normale fund ved MR-skanning. Denne hjemmeside bidrager til dette.

 
Formål

Det overordnede formål med hjemmesiden er at illustrere og beskrive typiske billeddiagnostiske fund, specielt ved MR-skanning af patienter med Mb. Bechterew svarende til forskellige sværhedsgrader af sygdommen. Desuden at vise MR forandringer ved de andre former for rygsøjlegigt og forandringer, der kan mistolkes som gigt samt normale fund.

Læger, der anvender MR-skanning til påvisning (diagnostisk) og overvågning (monitorering) af Mb. Bechterew skal let kunne erhverve viden, der vil befordre en optimal anvendelse af MR-skanning.

Patienterne skal have mulighed for at erhverve viden om de diagnostiske muligheder ved MR-skanning og se de forandringer, der ligger til grund for deres diagnose og behandling.

Af hensyn til patienterne er hjemmesiden overvejende udfærdiget i lægmandssprog og der er en forklaring af eventuelle lægebetegnelser i en ordforklaringsliste.

 
Indhold

Da gigtbetændelse (reumatisk inflammation) svarende til leddene mellem korsbenet og hoftebenene (sacroiliacaleddene) altid ses ved Mb. Bechterew og desuden ved de fleste andre former for rygsøjlegigt er hovedvægten lagt på illustrering af forandringer svarende til disse led i form af forskellige grader af gigt (sacroiliit) ved Mb. Bechterew og de andre former for rygsøjlegigt foruden normale fund, inkluderende normalvarianter, og sygdomme der kan simulere sacroiliit. Da rygsøjle-forandringer er en meget vigtig del af rygsøjlegigt, specielt i senere stadier, omfatter hjemmesiden også forskellige grader samt typer af reumatisk inflammation svarende til ryggen. Forandringer i kroppens øvrige led vises kortfattet.

Andre billeddannende metoder end MR-skanning omtales og illustreres også da de i visse situationer kan være at foretrække.

 
Specificeret indhold

Generelt om spondylartropatier (SpA)

Radiologiske metoder

Almindelige røntgenundersøgelser

CT-skanning

MR-skanning

Morbus Bechterew

Generelt

Sacroiliit ved røntgenundersøgelse inklusiv gradering

Sacroiliit ved MR-skanning

Rygforandringer ved røntgenundersøgelse inklusiv gradering

Rygforandringer ved MR-skanning

Rygfrakturer  

Øvrige led

 

Andre SpA former

Psoriatisk artropati

Reaktiv artrit

Artrit forbundet med inflammatoriske tarmsygdomme (enteropatisk artropati)Pustulotisk artro-osteit

Børne rygsøjlegigt (juvenil spondylartropati)

Ordforklaring

 
Hjemmesideansvarlig / webmaster

Anne Grethe Jurik, professor, dr.med.
Radiologisk afdeling,
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000 Århus C

E-mail: jurik@dadlnet.dk

  
Bidragsydere

Hjemmesiden er støttet økonomisk af Gigtforeningen for Morbus Bechterew via tildeling af Bechterewprisen 2007 til Anne Grethe Jurik og Berit Schiøtzz-Christensen.

 
Besøgende siden 1. maj 2008:  1450698