Dansk  Webmaster  Search   
 
 

AS, Generelt
AS, Sacroiliit ved rtg.
AS, Sacroiliit ved MR
AS, Rygforandringer ved rtg.
AS, Rygforandringer ved MR
AS, Rygfrakturer
AS, Øvrige led
Andre spondyloartrit former
Psoriasis artrit
Reaktiv artrit
Enteropatisk artrit
Udifferentieret spondyloartrit
PAO / SAPHO / CNO
Juvenil spondyloartrit
Typiske AS forandringer ved sacroiliacaleddene

Typiske MR-forandringer ved ankyloserende spondylit (AS) afhænger af sygdomsstadiet.

Tidlige stadier: Oftest tegn på sygdomsaktivitet i form af ødem og/eller kontrastopladning i knoglevævet op mod leddet. Er ofte dobbeltsidigt, men kan være ensidigt og variere fra side til side over tid. For at stille diagnosen AS er det nødvendigt at der er ledsagende strukturelle forandringer i form af erosioner, ledspalteændringer og/eller fedtophobning i knoglemarven for at kunne opfylde de diagnostiske krav i form af sikre forandringer ved røntgenundersøgelse i overensstemmelse med New York kriterierne.

Mellem stadier: er ofte domineret af kroniske forandringer (erosioner, ledspalteændringer i form af afsmalning eller breddeøgning og fedtophobning i knoglemarven), der i aktive faser kan tilblandes tegn på aktivitet (ødem og/eller kontrastopladning), som kan variere fra side til side.

Sene stadier: Tiltagende leddestruktion med delvis eller hel sammenvoksning af leddene, der kan fremstå som ”spøgelsesled”.

Tidlige AS – aktive forandringer

Semi-koronalt og semi-aksiale STIR-billeder på en 22-årig, HLA-B27-positiv, mand med radiografisk sacroiliit (grad 2 på højre side og grad 3 på venstre side). Der er tydelige tegn på aktivitet i form af subkondralt ødem (pile) ved begge sacroiliacaled. Det semi-aksiale STIR-billede til højre med et stort synsfelt, omfattende symfysen, viser ledsagende aktive entesitforandringer i form af ødem ved venstre skamben (os pubis) (åben pil).

 
Tidlige AS – strukturelle forandringer

Samtidig semi-koronalt T1 og T1FS billede viser tydelig erosion af begge fedflader (pile) samt en bræmme af subkondral fedtaflejring på venstre side (åbne pile).

 
Manifest AS – blanding af aktive og strukturelle forandringer

Manifeste AS forandringer hos en 54-årig, HLA-B27 positiv, mand med symptomer siden 24 år; semi-koronal T1, T1FS og STIR samt semi-aksialt STIR billede med et stort synsfelt inkluderende symfysen. Der er tegn på sygdomsaktivitet i form af subkondralt ødem, især på venstre side (hvide pile), men også strukturelle ændringer i form af erosioner og ledspalteafsmalning med ligamentær ankylosedannelse proksimalt (sorte pile) og udtalt subkondral fedtaflejring, især i sacrum (åbne pile). Der er ledsagende små subkondrale ødemområder i venstre os pubis (lang tynd pil).

 
Manifest AS –strukturelle forandringer

Manifest AS forandringer, samme patient som vist ovenfor 4 år senere i en alder af 58 år efter biologisk behandling; semi-koronalt T1, T1FS og STIR samt semi-aksialt STIR billede med et stort synsfelt, som inkluderer symfysen. Der er ingen tegn på sygdomsaktivitet, men progression af de strukturelle forandringerne med tiltagende ledspalteafsmalning. Der er tilkommet et lokaliseret område med fedtvæv, der krydser ledspalten på højre side (bone bud), som det første tegn på ankylose dannelse i den bruskbeklædte leddel (åben pil).

 
Sent AS stadium - ankylose

Sent stadium af AS, semi-koronalt T1-vægtet, T1FS og STIR samt aksialt STIR billede viser udslettet ledspalte med fedtsignal hen over ledspalten, hvis kontur kan anes på den T1-vægte sekvens (ghost joints). Der er ikke tegn på aktivitet på STIR billederne. Man kan ane en ledsagende hofteartrit på det aksiale STIR billede.

 
Gradering af sacroiliitforandringer ved MR-skanning

Se venligst den engelske version af hjemmesiden (Grading sacroiliitis by MRI).

 
Visitors since May 1st., 2008:  1775453