Dansk  Webmaster  Search   
 
 

AS, Generelt
AS, Sacroiliit ved rtg.
AS, Sacroiliit ved MR
AS, Rygforandringer ved rtg.
AS, Rygforandringer ved MR
AS, Rygfrakturer
AS, Øvrige led
Andre spondyloartrit former
Psoriasis artrit
Reaktiv artrit
Enteropatisk artrit
Udifferentieret spondyloartrit
PAO / SAPHO / CNO
Juvenil spondyloartrit
Diagnostik af AS rygforandringer ved MR-skanning

MR-skanning kan ofte give værdifulde oplysninger i tidligt stadium ved at vise tegn på aktiv inflammation, som ikke kan ses på anden vis. Kroniske/strukturelle forandringer kan også påvises og MR-skanning kan derfor anvendes til sygdomsmonitorering, bla. under behandling.

 
Typiske AS forandringer

Typiske MR-forandringer ved AS afhænger af sygdomsstadiet, som kort beskrevet nedenfor og illustreret, men forandringerne kan variere betydeligt.

Tidligt stadium: Tegn på sygdomsaktivitet i form af knoglemarvsødem, der typisk er lokaliseret til hvirvelhjørnerne eller ved leddene mellem brysthvirvellegemerne og ribbenene (costovertebralleddene). Der kan være aktiv inflammation andre steder, der er typiske lokalisationer for AS-inflammation, såsom facetled, costotransversalled og interspinøse ledbånd, selvom sådanne forandringer typisk ses senere i sygdomsforløbet.

Mellem stadium: Ofte en blanding af aktive forandringer med lokalisation som ved tidlige stadier, men ledsaget af moment af strukturelle forandringer i form af fedtophobning svarende til hvirvelhjørner hvor der tidligere har været ødem og kasseformet hvirvler pga. destruktion/erosion af hvirvelhjørner. Syndesmofytter ses sædvanligvis ikke med minde de er ødematøse eller indeholder fedt. 

Sent stadium: Mere udtalte strukturelle forandringer med brodannende syndesmofytter, delvis eller hel sammenvoksning af hvirvellegemerne, eventuelt med ledsagende områder, der viser tegn på sygdomsaktivitet.

 
Typiske lokalisationer for AS forandringer i ryggen

Uanset sygdomsstadie er der typiske lokalisationer for såvel aktive som strukturelle AS forandringer i ryggen omfattende: 

     

·      Ødem og/eller fedtaflejring ved hvirvelhjørner, lokaliseret til et eller flere af de 4 hjørner på sagittale billeder

·      Syndesmofytter – knoglenydannelse mellem hvirvelhjørner; ses evt. kun ved MR-skanning hvis der er ødem eller fedtaflejring 

·      Spondylodiskit (affektion af intervertebralrummet) med ødem og/eller fedtaflejring i knoglemarven op mod intervertebralrummet 

·      Artrit i facetled, med ødem og/eller fedtaflejring i tilgrænsende knoglevæv

·      Artrit i costovertebralled bagtil mellem hvirvellegemerne og ribbenene, sædvanligvis med forandringer der strækker sig ind bagtil i hvirvelcorpus

·      Artrit i costotransversalled lateralt for hvirvelcorpora med affection af tilstødende ribben

·      Entesit svarende til de omgivende ligamenter såsom ligamenterne over og imellem processi spinosi

·      Ankylosis/sammenvoksning af hvirvelcorpora - knoglenydannelse i og eller omkring discus, som ses ved langvarig sygdom. 

 
Tidlige forandringer

“Corner læsioner” – ødemforandringer ved hvirvelhjørnerne, sagittalt STIR billede af hele rygsøjlen med supplerende forstørrelse til højre viser tegn på sygdomsaktivitet i form af karakteristisk ødem ved hvirvelhjørner (pile).

 

Costovertebral artrit, sagittalt STIR billede af brystrygsøjlen (til venstre) viser ødem bagtil i flere hvirvellegemer. Supplerende aksiale STIR-billeder (til højre) illustrerer den anatomiske placering af ødemet svt. leddene mellem costae og hvirvellegemerne (costovertebrale led) (pile).

 
Mellem stadium – blanding af aktive og strukturelle forandringer

Sagittalt T1-vægtet og STIR billede af hele rygsøjlen til venstre, som viser spredt ødem svarende til hvirvelhjørnerne samt aktiv inflammation svt. costovertebralled og facetled synligt på et lateralt STIR-billede (til højre). Der er desuden kasseformet hvirvler, især på overgangen mellem bryst- og lænderygsøjlen (asterisks) samt fedtaflejring i hvirvelhjørner (pil).

 
Sent stadium - manifeste kroniske forandringer

Sagittalt T1-vægtet og STIR billede af hele rygsøjlen til venstre med forstørrelser af T1-billeder til højre, der viser flere hvirvelhjørner med fedtaflejring og kasseformet hvirvler, især på overgangen mellem bryst- og lænderygsøjlen, som skyldes bortdestruktion af hvirvelhjørner, mest markant ved 11. og 12. brysthvirvellegeme.

 
Sent stadium med deformering

I sene stadier af AS med rygdeformitet kan det være umuligt at udføre en MR-skanningaf hele ryggen, fordi patienten pga. rygkrumningen ikke kan placeres i det ret smalle MR-gantry. Den nederste del af ryggen kan dog normalt undersøges og om nødvendigt kan der suppleres med CT af den øverste del, som vist nedenunder.

MR-skanning i et sent stadium af AS, sagittalt T1 og STIR billede med supplerende CT-skanning af den øvre del af brystrygsøjlen. Der ses deformitet, der omfatter reduceret lændekrumning og øget krumning af brystrygsøjlen. Der er sammenvoksning af L5 og S1 med fedtsignal over diskusrummet og sammenvoksning fortil i Th 8-Th11 regionen. Den supplerende CT visualiserer tydeligt de kasseformet hvirvler og de udbredte slanke syndesmofytter henover diskusrummene.

 
Pseudoartrose

I sene stadier af AS med en ankyloseret rygsøjle kan der udvikles falsk led (pseudoartrose) i ryggen svarende til diskusrum, som ikke er vokset sammen og derved kan udsættes for mekanisk belastning. Det kan være svært at vurdere sådanne forandringer på røntgenbilleder og ved MR, men CT vil tydeligt visualisere spaltedannelsen og de udløste reaktive knoglenydannelser, som illustreret nedenfor.

Røntgenbilleder, MR- og CT-skanning af en AS patient med sammenvokset rygsøjle bortset fra et enkelt intervertebralrum i brystrygsøjlen hvor der ikke er syndesmofytter på røntgenbillederne og der ses åbning af intervertebralrummet fortil samt knoglemarvsødem på STIR-billedet (pile). CT-billederne, koronal og sagittal rekonstruktion samt 3D-rekonstruktioner, viser tydeligt en spaltedannelse med omgivende knoglenydannelse.

 
Gradering af rygforandringer ved MR-skanning

Se venligst den engelske version af hjemmesiden (Grading spinal changes by MRI).

 
Visitors since May 1st., 2008:  1775432